tik2 برای خرید بلیت روز رویداد از طریق فرم زیر اقدام کنید:


question  رقابت طرح هاي نوآورانه در نخستين جشنواره كسب و كارهاى نوپا در حوزه ى صنعت و معدن

tik2  الويت با طرح هايي است كه داراي نمونه اوليه ساخته شده مي باشند.

شرکت کنندگان می‌توانند برای ارسال ایده خود با کلیک بر روی “ارسال ایده” و تکمیل فرم اقدام نمایند.

send